Skip to content

Posts from the ‘Καθημερινά’ Category

22
Nov

Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης) ο Θεοφόρος

Ο υπέρμετρα ΕΛΕΗΜΩΝ Άγιος της εποχής μας. Ο βίος του ΕΔΩ

22
Nov

Έρχονται τα Χριστούγεννα…

…και η Χαρά μεγάλη! Ας τρέξουμε να (ανα)βαπτιστούμε και εμείς σε εκείνα τα “αρχαία τροπάρια” σε εκείνες της “παράξενες και μυστηριώδεις” λέξεις της ΥΠΕΡΟΧΗΣ Ελληνικής μας γλώσσας, στους ρυθμούς και στην αρχαία μελωδία, στην αρμονία και την ποίηση που συναρμόζει τις λέξεις, στην Αλήθεια του Λόγου και των νοημάτων και στην όλη “γλυκύτητα” και την θαλπωρή που εκφράζει η “μαννούλα” μας η Εκκλησία και η Ορθοδοξία μας …

Ο Φώτης Κόντογλου έλεγε σχετικά:

«… Διάβαζα τ᾿ ἀρχαῖα τροπάρια, και βρισκόμουνα σε μια κατάσταση που δεν μπορῶ να τη μεταδώσω στον ἄλλον. Προ πάντων ὁ ἰαμβικός Κανόνας «Ἔσωσε λαόν», με κεῖνες τις παράξενες και μυστηριώδεις λέξεις, μ᾿ ἔκανε να θαρρῶ πως βρίσκουμαι στις πρῶτες μέρες τῆς δημιουργίας, ὅπως ἦταν πρωτόγονη ἡ φύση που μ᾿ ἔζωνε, ὁ θεόρατος βράχος, που κρεμότανε ἀπάνω ἀπό τη μικρή ἐκκλησιά, ἡ θάλασσα, τ᾿ ἄγρια δέντρα και τα χορτάρια, οἱ καθαρές πέτρες, τα ρημονήσια που φαινότανε πέρα στο πέλαγο, ὁ παγωμένος βοριάς που φυσοῦσε κ᾿ ἔκανε να φαίνουνται ὅλα κατακάθαρα, τ᾿ ἀρνιά που βελάζανε, οἱ τσομπάνηδες ντυμένοι με προβιές, τ᾿ ἄστρα που λάμπανε σαν παγωμένες δροσοσταλίδες τη νύχτα! Ὅλα τά ῾βλεπα μέσ᾿ ἀπό τους χριστουγεννιάτικους ὕμνους, μέσ᾿ ἀπό τα ἰαμβικά ἐκεῖνα ἀποκαλυπτικά λόγια, σαν και τοῦτα»…

Τον Ιαμβικό Κανόνα των Χριστουγέννων μπορείτε να το δείτε και στη σχετική δημοσίευσή μας πατώντας ΕΔΩ

21
Nov

Τα Εισόδεια της Θεοτόκου

11_21 Εισόδια ΘεοτόκουΣήμερα η Θεία Παιδίσκη, η  Θεοτόκος Μαρία, εισέρχεται στη γνόφο των Μυστηρίων του Θεού, στα Άγια των Αγίων γινόμενη έτσι η ουράνια Πύλη για να μπορέσουμε να εισέλθουμε και εμείς. Άγγελος Κυρίου την τρέφει εκεί με τον Άρτον τον επιούσιον, τον Άρτον της (αιώνιας) Ζωής μέχρι να Τον φέρει η ίδια στον κόσμο και να Τον προσφέρει απλόχερα σε όλους εμάς ως ατίμητον Δώρο του Θεού Πατρός, “καθελούσα” έτσι το “μεσότοιχον της έχθρας” ανάμεσα στο κτιστό και στο Άκτιστο και αντεισαγοντας την ενοποιό Ειρήνη.

17
Nov

Πολυτεχνείο 2019

πολυτεχνειο

28
Oct

28 Οκτωβρίου 1940

Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις
εκεί που πάει να σκύψει
με το σουγιά στο κόκκαλο
με το λουρί στο σβέρκο

Νάτη πετιέται απο ξαρχής
κι αντριεύει και θεριεύει
και καμακώνει το θεριό
με το καμάκι του ήλιου

Παναγία Αγία Σκέπη 04

epos40

3
Oct

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης

agios-dionysios-areopagitis«Αγιότητα, λοιπόν, είναι κατά τη γνώμη μας η καθαρότητα η ασημάδευτη από οποιοδήποτε μίασμα, η πλήρης και ολότελα άσπιλη. Βασιλεία είναι η τακτοποίηση κάθε ορίου, κάθε τάξης, κανονισμού, κατάστασης . Κυριότητα δεν είναι μόνο η υπεροχή πάνω στους χειρότερους, αλλά και η συνολική των καλών και αγαθών και πλήρης ολοκτησία, καθώς και η αληθινή και αμετάβλητη βεβαιότητα. Γι΄ αυτό και η κυριότητα ετυμολογείται από το “κύρος” και το “κύριο” και το “κυρίευαν”. Θεότητα είναι η πρόνοια που θεάται τα πάντα και με τέλεια αγαθότητα “περιθέει” (περιέχει) και συνέχει τα πάντα, τα γεμίζει με τον εαυτό της και υπερέχει από όλα όσα απολαμβάνουν τα δώρα της πρόνοιας της» (Διονυσίου Αρεοπαγίτου, «Περί Θείων Ονομάτων». Εκδόσεις Π. Πουρναρό).

15
Aug

Κοίμιση της υπεραγίας Θεοτόκου

“…ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε…”

Με την Κοίμιση και την ιερά Μετάστασή της η υπεραγία Θεοτόκος δεν εγκατέλειψε τον κόσμο,

υπενθυμίζοντάς μας έτσι ότι δεν τελειώνουν τα πάντα στον τάφο. Και δεν “εγκατέλειψε” τον κόσμο

όχι τόσο για να μας προσφέρει την απλώχερη βοήθειά της και τα αναρίθμητα θαύματά της

όσο για το μεγαλύτερο και σωτηριώδες “έργο” της που είναι να μας “αρμόζει”, να μας ενώνει/”μπολιάζει”,

στο Δένδρο και την Άμπελο της Ζωής, στον Υιό της, χαρίζοντάς μας έτσι την αθανασία…

Koimisis-Theotokou

(Εικ. Μονή Χώρας Κωνσταντινούπολη- Κοίμηση της Θεοτόκου)

3
Aug

Καλή Νηστεία!

pitsidia_naos_ag_koudouma-50Δεν αρκεί μόνο η Νηστεία από τις τροφές! Καλή και αυτή αλλά ανεπαρκής από μόνη της. Καλή νηστεία και καλώς να γιορτάσουμε το “Πασχα του Καλοκαιριού”…

 

Ησ. 58,6  ” … οὐχί τοιαύτην νηστείαν ἐγώ ἐξελεξάμην, λέγει Κύριος,

ἀλλά λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας,

διάλυε στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων,

ἀπόστελλε τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει καί πᾶσαν συγγραφήν ἄδικον διάσπα·

 [Δεν εξέλεξα και δεν ώρισα εγώ τέτοιαν νηστείαν, λέγει ο Κυριος, αλλά λύε κάθε δεσμόν και σύνδεσμον με την αδικίαν. Ακύρωσε και σχίσε τας διεστραμμένας συμφωνίας, τας οποίας συ δια βίας και εξαναγκασμού έχεις συνάψει με τους άλλους.Στείλε ελευθέρους τους συντετριμμένους από τον πόνον και την συμφοράν, και κάθε συμβόλαιον αδίκου συναλλαγής σχίσε το]

Ησ. 58,7    ” διάθρυπτε πεινῶντι τόν ἄρτον σου καί πτωχούς ἀστέγους εἴσαγε εἰς τόν οἶκόν σου· ἐάν ἴδῃς γυμνόν, περίβαλε, καί ἀπό τῶν οἰκείων τοῦ σπέρματός σου οὐχ ὑπερόψει.”

[ Κοβε το ψωμί σου και μοιράσου το με τον πτωχόν. Βαλε αστέγους στον οίκόν σου, εάν ίδης γυμνόν ένδυσέ τον. Και απέναντι των οικείων σου μη δείξης αδιαφορίαν και καταφρόνησιν]

Ησ. 58,8    “τότε ῥαγήσεται πρώϊμον τό φῶς σου, καί τά ἰάματά σου ταχή ἀνατελεῖ, καί προπορεύσεται ἔμπροσθέν σου ἡ δικαιοσύνη σου, καί ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ περιστελεῖ σε”

[Εάν τηρήσης αυτά, τότε θα αναλάμψη σαν της αυγής χαρούμενον το φως της ειρήνης και της χαράς σου. Ταχέως θα ανατείλη η θεραπεία των πληγών σου και θα άποκα-τασταθή η υγεία σου. Εμπροσθέν σου θα προπορεύεται η αρετή σου, η δε δόξα του Θεού θα σε περιβάλλη πάντοτε]

28
Apr

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΤΗ!

anastasis_1

25
Apr

“…καί ἐσταύρωσαν Αὐτόν”!

σταύρωση