Skip to content

August 3, 2019

Καλή Νηστεία!

pitsidia_naos_ag_koudouma-50Δεν αρκεί μόνο η Νηστεία από τις τροφές! Καλή και αυτή αλλά ανεπαρκής από μόνη της. Καλή νηστεία και καλώς να γιορτάσουμε το “Πασχα του Καλοκαιριού”…

 

Ησ. 58,6  ” … οὐχί τοιαύτην νηστείαν ἐγώ ἐξελεξάμην, λέγει Κύριος,

ἀλλά λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας,

διάλυε στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων,

ἀπόστελλε τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει καί πᾶσαν συγγραφήν ἄδικον διάσπα·

 [Δεν εξέλεξα και δεν ώρισα εγώ τέτοιαν νηστείαν, λέγει ο Κυριος, αλλά λύε κάθε δεσμόν και σύνδεσμον με την αδικίαν. Ακύρωσε και σχίσε τας διεστραμμένας συμφωνίας, τας οποίας συ δια βίας και εξαναγκασμού έχεις συνάψει με τους άλλους.Στείλε ελευθέρους τους συντετριμμένους από τον πόνον και την συμφοράν, και κάθε συμβόλαιον αδίκου συναλλαγής σχίσε το]

Ησ. 58,7    ” διάθρυπτε πεινῶντι τόν ἄρτον σου καί πτωχούς ἀστέγους εἴσαγε εἰς τόν οἶκόν σου· ἐάν ἴδῃς γυμνόν, περίβαλε, καί ἀπό τῶν οἰκείων τοῦ σπέρματός σου οὐχ ὑπερόψει.”

[ Κοβε το ψωμί σου και μοιράσου το με τον πτωχόν. Βαλε αστέγους στον οίκόν σου, εάν ίδης γυμνόν ένδυσέ τον. Και απέναντι των οικείων σου μη δείξης αδιαφορίαν και καταφρόνησιν]

Ησ. 58,8    “τότε ῥαγήσεται πρώϊμον τό φῶς σου, καί τά ἰάματά σου ταχή ἀνατελεῖ, καί προπορεύσεται ἔμπροσθέν σου ἡ δικαιοσύνη σου, καί ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ περιστελεῖ σε”

[Εάν τηρήσης αυτά, τότε θα αναλάμψη σαν της αυγής χαρούμενον το φως της ειρήνης και της χαράς σου. Ταχέως θα ανατείλη η θεραπεία των πληγών σου και θα άποκα-τασταθή η υγεία σου. Εμπροσθέν σου θα προπορεύεται η αρετή σου, η δε δόξα του Θεού θα σε περιβάλλη πάντοτε]

Read more from Καθημερινά

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments